macOS

Cách bật/tắt Gatekeeper (Bật/tắt tùy chọn Anywhere)

là gì?

là một tính năng bảo mật của hệ điều hành của Apple. Nó có nhiệm vụ xác minh các ứng dụng đã được tải xuống trước khi cho phép chúng hoạt động, chính vì thế nó làm giảm khả năng thực thi phần mềm độc hại.

Làm thế nào để tắt Gatekeeper?

Các bước tắt Gatekeeper như sau:

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Command (⌘) + Space (khoảng cách – là phím dài nhất trong bàn phím) sau đó gõ Terminal và chạy nó.

Bước 2: Gõ vào Terminal dòng lệnh bên dưới để tắt Gatekeeper.

sudo spctl --master-disable

Bây giờ nó sẽ yêu cầu nhập mật khẩu máy của bạn, tiến hành nhập mật khẩu máy và nhấn Enter (return).

Lưu ý: lúc nhập mật khẩu màn hình sẽ không hiển thị ký tự bạn nhập.

Bước 3: Kiểm tra Gatekeeper đã được tắt hay chưa.

spctl --status

Kết quả trả về:

  • assessments enabled: Gatekeeper đang bật.
  • assessments disabled: Gatekeeper đang tắt.

Bây giờ bạn có thể kiểm tra lại trong Security & Privacy bằng cách bấm vào biểu tượng quả táo  ở góc trái màn hình -> System Preferences -> Security & Privacy.

Làm thế nào để bật Gatekeeper?

Cách bật Gatekeeper tương tự như cách tắt Gatekeeper ở trên, tuy nhiên ở bước 2 bạn sẽ sử dụng lệnh bên dưới:

sudo spctl --master-enable

Như vậy là bạn đã biết cách bật/tắt Gatekeeper rồi đấy.

Chúc các bạn thành công.