macOS

Cách cài đặt lại macOS từ macOS Recovery

macOS Recovery giúp dễ dàng cài đặt lại hệ điều hành , việc bạn cần là kết nối với Internet càng mạnh càng tốt. Nếu bạn sử dụng Wi-Fi, bạn có thể chọn nó từ menu Wi-Fi trong thanh menu. Menu này cũng có sẵn trong .

Để khởi động , hãy bật máy của bạn và ngay lập tức nhấngiữ một trong các tổ hợp sau trên bàn phím của bạn. Command-R thường được khuyến nghị, đặc biệt nếu máy Mac của bạn chưa bao giờ được nâng cấp lên macOS Sierra 10.12.4 trở lên.

Command (⌘)-R

mới nhất đã được cài đặt trên máy Mac của bạn (được khuyến nghị).

Option-⌘-R

Nâng cấp lên macOS mới nhất tương thích với máy Mac của bạn.

Shift-Option-⌘-R

đi kèm với máy Mac của bạn hoặc phiên bản gần nhất vẫn có sẵn.

Chúc các bạn thành công.