macOS

Cách vào chế độ Recovery trên máy Mac có bộ xử lý Apple Silicon (M1)

So với Mac sử dụng bộ xử lý Intel thì việc vào chế độ trên máy Mac có bộ xử lý (M1) đơn giản hơn rất nhiều.

Cụ thể, cách vào chế độ trên máy Mac có bộ xử lý (M1) như sau:

  1. Chọn menu   > Tắt máy.
  2. Nhấn và giữ nút nguồn trên máy Mac của bạn cho đến khi bạn thấy “Đang tải các tùy chọn khởi động”.
  3. Bấm vào Tùy chọn, sau đó bấm vào Tiếp tục.
  4. Nếu được yêu cầu, hãy nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị viên.