iOS

Chế độ DFU là gì?

DFU (viết tắt của cụm từ Device Firmware Upgrade) là thuật ngữ để chỉ việc đưa thiết bị như , , iPod Touch về trạng thái cần được khôi phục phần mềm để khôi phục lại máy.

Cách đưa , về chế độ DFU

Bước 1: Đầu tiên bạn kết nối điện thoại với máy tính.

Bước 2: Tắt nguồn máy hoàn toàn.

Bước 3: Khi điện thoại đã tắt hoàn toàn bạn sẽ bấm giữ cùng lúc hai phím “Nguồn + Home” khoảng 10 giây > Bạn thả phím “Nguồn” nhưng vẩn giữ “Home”.

Đối với iPhone 7 trở lên bạn sẽ thay thế nút “Home” = phím “Giảm âm lượng”.

Lưu ý: Đến bước này điện thoại của bạn màn hình vẫn đang tối không hiện bất kỳ biểu tượng gì hết, tức bạn đang thao tác đúng.

Bước 4: Bạn sẽ giữ “Home” trong vài giây cho đến khi iTunes trên máy tính nhận được điện thoại của bạn.

Cách thoát khỏi chế độ DFU trên iPhone, iPad

Cách đơn giản nhất để thoát khỏi chế độ DFU là: Nhấn giữ nút “Nguồn” và nút “Home” (nút giảm âm lượng đối với iPhone 7 trở lên) cho đến khi logo “Táo” xuất hiện.