CPU và bộ xử lý của iPhone, iPad

Tổng hợp CPU và bộ xử lý của iPhone, .

iPhone

Thiết bịNămCPUPhân giải@Nx
iPhone2007armv6320 x 480@1x1.0 – 3.1.3
iPhone 3G2008armv6320 x 480@1x2.0 – 4.2.1
iPhone 3GS2009armv7320 x 480@1x3.0 – 6.1.4
iPhone 4 (GSM)2010armv7640 x 960@2x4.0 – 7.1.2
iPhone 4 (CDMA)2011armv7640 x 960@2x4.2.4 – 7.1.2
iPhone 4S2011armv7640 x 960@2x5.0 – 9.3.5
2012armv7s640 x 1136@2x6.0 – 10.3.3
iPhone 5c2013armv7s640 x 1136@2x7.0 – 10.3.3
iPhone 5s2013arm64640 x 1136@2x7.0 – 12.4.2
iPhone SE2016arm64640 x 1136@2x9.3 –
iPhone 62014arm64750 x 1334@2x8.0 – 12.4.2
iPhone 6 Plus2014arm641242 x 2208@3x8.0 – 12.4.2
iPhone 6s2015arm64750 x 1334@2x9.0 –
iPhone 6s Plus2015arm641242 x 2208@3x9.0 –
iPhone 72016arm64750 x 1334@2x10.0 –
iPhone 7 Plus2016arm641242 x 2208@3x10.0 –
iPhone 82017arm64750 x 1334@2x11.0 –
iPhone 8 Plus2017arm641242 x 2208@3x11.0 –
iPhone X2017arm641125 x 2436@3x11.0 –
iPhone XS2018arm64e1125 x 2436@3x12.0 –
iPhone XS Max2018arm64e1242 x 2688@3x12.0 –
iPhone XR2018arm64e828 x 1792@2x12.0 –
iPhone 11 Pro2019arm64e1125 x 2436@3x13.0 –
iPhone 11 Pro Max2019arm64e1242 x 2688@3x13.0 –
iPhone 112019arm64e828 x 1792@2x13.0 –
iPhone SE (2nd)2020arm64e750 x 1334@2x13.4.1 –
iPhone 122020arm64e1170 x 2532@3x14.1 –
iPhone 12 mini2020arm64e1080 x 2340@3x14.2? –
iPhone 12 Pro2020arm64e1170 x 2532@3x14.1 –
iPhone 12 Pro Max2020arm64e1284 x 2778@3x14.2? –

Thiết bịNămCPUPhân giải@Nx / iPadOS
iPad2010armv7768 x 1024@1x3.2 – 5.1.1
iPad 22011armv7768 x 1024@1x4.3 – 9.3.5
iPad (3rd)2012armv71536 x 2048@2x5.1 – 9.3.5
iPad (4th)2012armv7s1536 x 2048@2x6.0 – 10.3.4
iPad (5th)2017arm641536 x 2048@2x10.2.1 –
iPad (6th)2018arm641536 x 2048@2x11.3 –
iPad (7th)2019arm641536 x 2048@2x13.1 –
iPad Air2013arm641536 x 2048@2x7.0 – 12.4.2
iPad Air 22014arm641536 x 2048@2x8.1 –
iPad Air (3rd)2019arm641668 x 2224@2x12.1.4 –
iPad mini2012armv7s768 x 1024@1x6.0 – 9.3.5
iPad mini Retina2013arm641536 x 2048@2x7.0 – 12.4.2
iPad mini 32014arm641536 x 2048@2x8.1 – 12.4.2
iPad mini 42015arm641536 x 2048@2x9.0 –
iPad mini (5th)2019arm641536 x 2048@2x12.1.4 –
iPad Pro (9.7)2016arm641536 x 2048@2x9.3 –
iPad Pro (12.9)2015arm642048 x 2732@2x9.1 –
iPad Pro (10.5)2017arm641668 x 2224@2x10.3.2 –
iPad Pro (12.9-2)2017arm642048 x 2732@2x10.3.2 –
iPad Pro (11-1)2018arm641668 x 2388@2x12.1 –
iPad Pro (12.9-3)2018arm642048 x 2732@2x12.1 –
iPad Pro (11-2)2020arm64e1668 x 2388@2x13.4 –
iPad Pro (12.9-4)2020arm64e2048 x 2732@2x13.4 –