iOS

Danh sách các thiết bị hỗ trợ iOS 15

Sự kiện WWDC 21 đầy những tính năng mới đáng chú ý trên các nền tảng, qua đó danh sách các thiết bị được lên như sau:

 •  12
 •  12 mini
 • iPhone 12 Pro
 • iPhone 12 Pro Max
 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone XS
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR
 • iPhone X
 • iPhone 8
 • iPhone 8 Plus
 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone SE (1st generation)
 • iPhone SE (2nd generation)
 • iPod touch (7th generation)