iPadOS

Danh sách các thiết bị hỗ trợ iPadOS 14

Sự kiện WWDC 20 đầy những tính năng mới đáng chú ý trên các nền tảng, qua đó danh sách các thiết bị được cập nhật lên 14 như sau:

  • Tất cả model Pro 12.9 inch và 11 inch
  • Pro 10.5-inch (2017)
  • iPad Pro 9.7-inch (2016)
  • iPad (thế hệ 5, 6, 7)
  • iPad mini (thế hệ 4, 5)
  • iPad Air (thế hệ 2, 3)