iPadOS

Danh sách các thiết bị hỗ trợ iPadOS 15

Sự kiện WWDC 21 đầy những tính năng mới đáng chú ý trên các nền tảng, qua đó danh sách các thiết bị được lên như sau:

 • iPad Pro 12.9-inch (5th generation)
 • iPad Pro 11-inch (3rd generation)
 • iPad Pro 12.9-inch (4th generation)
 • iPad Pro 11-inch (2nd generation)
 • iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)
 • iPad Pro 11-inch (1st generation)
 • iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)
 • iPad Pro 12.9-inch (1st generation)
 • iPad Pro 10.5-inch
 • iPad Pro 9.7-inch
 • iPad (8th generation)
 • iPad (7th generation)
 • iPad (6th generation)
 • iPad (5th generation)
 • iPad mini (5th generation)
 • iPad mini 4
 • iPad Air (4th generation)
 • iPad Air (3rd generation)
 • iPad Air 2