macOS

Danh sách các thiết bị hỗ trợ macOS 12 (macOS Monterey)

Sự kiện WWDC 21 đầy những tính năng mới đáng chú ý trên các nền tảng, qua đó danh sách các thiết bị được lên (macOS ) như sau:

  • iMac: Late 2015 and later
  • Mac Pro: Late 2013 and later
  • iMac Pro: 2017 and later
  • Mac mini: Late 2014 and later
  • MacBook Air: Early 2015 and later
  • MacBook: Early 2016 and later
  • MacBook Pro: Early 2015 and later