macOS

Danh sách các thiết bị hỗ trợ macOS Big Sur

Sự kiện WWDC 20 đầy những tính năng mới đáng chú ý trên các nền tảng, qua đó danh sách các thiết bị được cập nhật lên Big Sur như sau:

  • Pro 2013 trở về sau
  • 2015 trở về sau
  • MacBook Air 2013 trở về sau
  • iMac 2014 trở về sau
  • iMac Pro 2014 trở về sau
  • Mac Pro 2013 trở về sau
  • Mac mini 2014 trở về sau