iPadOS

Danh sách thiết bị tương thích với iPadOS

đã ra mắt tại sự kiện WWDC 2019, vậy những thiết bị nào có thể được lên ?

Dưới đây sẽ là danh sách cách thiết bị sẽ được iPadOS trong thời gian tới, hoặc bạn có thể iPadOS beta dành cho nhà phát triển ngay bây giờ.

  • iPad Pro (12,9 inch)
  • iPad Pro (11 inch)
  • iPad Pro (10,5 inch)
  • iPad Pro (9.7 inch)
  • iPad (thế hệ 6)
  • iPad (thế hệ 5)
  • iPad mini (thế hệ 5)
  • iPad mini 4
  • iPad Air (thế hệ 3)
  • iPad Air 2

Phiên bản iPad Air gốc và iPad mini 2 sẽ không được cập nhật lên phiên bản iPadOS này.

Ngày phát hành iPadOS

Hiện tại, bản iPadOS 13 chỉ có sẵn dưới dạng bản beta dành cho nhà phát triển. Phiên bản beta công khai sẽ ra mắt vào tháng tới trước khi phát hành vào mùa thu năm nay, có thể vào tháng 9 cùng với sự xuất hiện của loạt iPhone 2019 mới.