iOS

Danh sách ứng dụng iOS đang được miễn phí trên App Store

Bài viết này mình sẽ tổng hợp thường xuyên các ứng dụng, trò chơi trả phí nhưng đang được miễn phí trên trong thời gian ngắn.

Chính vì vậy, các bạn nhớ nhanh tay tải để dành, biết đâu có lúc lại cần.

‎Yellowstone Geysers - Upper
‎Yellowstone Geysers - Upper
‎Translate Translator!!
‎Translate Translator!!
Developer: Tensift
Price: $1.99
‎Flashcards Club - Create/Share
‎Flashcards Club - Create/Share
‎Ear Cat - Music Ear Training
‎Ear Cat - Music Ear Training
‎The Jesus App
‎The Jesus App
Price: Free
‎Team Bar Finder
‎Team Bar Finder
Developer: Jessica Lamm
Price: $0.99
‎Spec: Craft Cocktail Library
‎Spec: Craft Cocktail Library