iOS iPadOS

Hướng dẫn cài đặt THEOS trên iOS/iPadOS

Bạn muốn viết một tweak nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Theos sẽ giúp bạn thực hiện điều đó nhưng làm thế nào để cài đặt Theos trên /iPadOS? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách chi tiết nhất để có thể trên /iPadOS.

Theos là gì?

Theos là một bộ công cụ đa nền tảng để xây dựng và triển khai phần mềm cho iOS và các nền tảng khác.

Các bước .

Bước 1: Cài đặt Theos DependenciesMTerminal (hoặc Newterm).

Kiểm tra nguồn xem đã có http://repo.bingner.com/ hay chưa? Nếu chưa hãy thêm nguồn vào.

Cài đặt Theos Dependencies từ nguồn BigBoss.

Cài đặt Mterminal (hoặc Newterm)

  • MTerminal: nguồn apt.bingner.com
  • Newterm: nguồn repo.chariz.com

Bước 2: Thiết lập biến môi trường Theos.

Mở MTerminal (hoặc Newterm) lên và chạy lệnh sau:

echo "export THEOS=~/theos" >> ~/.profile

Sau khi chạy xong lệnh trên, hãy tắt MTerminal sau đó mở lại và chạy lệnh sau để kiểm tra

echo $THEOS

Nếu kết quả trả về không có gì tức là bạn chưa thể qua bước 3, nếu kết quả trả về là /var/mobile/theos tức là bạn đã thực hiện thành công bước 2.

Bước 3: Clone Theos vào thiết bị.

Tiếp tục chạy lệnh sau trong MTerminal

git clone --recursive https://github.com/theos/theos.git $THEOS

Bước 4: Tải SDK iOS.

curl -LO https://github.com/theos/sdks/archive/master.zip
TMP=$(mktemp -d)
unzip master.zip -d $TMP
mv $TMP/sdks-master/*.sdk $THEOS/sdks
rm -r master.zip $TMP

Công việc của bạn bây giờ là đợi cho đến khi hoàn thành.

Để kiểm tra Theos đã cài đặt thành công hay chưa, bạn có thể chạy lệnh sau:

$THEOS/bin/nic.pl

Chúc các bạn thành công.