iOS iPadOS

Hướng dẫn fix ReProvision

Như các bạn đã biết thì thời gian vừa qua đã kết thúc sứ mệnh của nó, tuy nhiên gần đây đã có một dev viết một tweak để fix PreProvision có tên là .

Để fix , các bạn thực hiện các bước sau:

  • Cài đặt ReProvision từ nguồn https://repo.incendo.ws/ (Nếu bạn đã cài từ nguồn khác thì tốt nhất nên xóa và cài lại từ nguồn này).
  • Cài đặt từ nguồn https://repo.cadoth.net/ .
  • Revoke tất cả certificates, thoát hẳn ID trong ReProvision ra rồi đăng nhập lại.
  • Tiến hành sign ứng dụng mà bạn cần sử dụng.

Thành quả của mình trên iPhone 6s 13.3.

Sau khi sign hoàn tất, đừng quên truy cập Cài đặt -> Cài đặt chung -> Quản lý thiết bị để kiểm tra lại cho chắc ăn.

Chúc các bạn thành công.