macOS

Hướng dẫn kết nối SSH sử dụng Terminal

Trước đây, khi bạn sử dụng Windows chắc hẳn sẽ dùng Putty hoặc các phần mềm khác để kết nối , tuy nhiên khi bạn chuyển sang thì sẽ giúp bạn vấn đề này mà không cần cài thêm bất kỳ phần mềm nào nữa.

1. Việc đầu tiên các bạn cần làm đó chính là mở lên (Applications -> Utilities -> Terminal)

2. Để kết nối với user là root và port mặc định là 22 thì bạn gõ câu lệnh sau

ssh [email protected]

Trong đó 123.456.789 là IP của VPS của bạn (có thể là domain, hostname… nếu bạn đã trỏ về IP của VPS)

Tiếp theo bạn nhập pass mà nhà cung cấp đã cấp cho bạn (lúc bạn nhập pass sẽ không hiển thị) và nhấn phím Return (Enter)

3. Để kết nối SSH với user là root và port là xyz (xyz là port mà bạn đã đổi) thì bạn gõ câu lệnh sau

ssh [email protected] -p xyz

4. Việc tiếp theo là bạn quản lý SSH bình thường giống như trên các phần mềm khác như Putty…

Chúc các bạn thành công.