iOS

Jailbreak Tethered và Jailbreak Untethered là gì?

Tethered phần lớn xuất hiện trong các công cụ gần đây, ám chỉ việc chỉ là tạm thời. Nếu bạn khởi động lại máy thì sẽ bị mất. Bạn phải lại thiết bị.

Còn Untethered tạm hiểu là “ mãi mãi” cho dễ hiểu. Nghĩa là việc chỉ thực hiện một lần duy nhất, máy bạn sẽ có mãi mãi kể cả khi khởi động lại máy. Dĩ nhiên không tính tới trường hợp nâng cấp lên phiên bản iOS mới hay restore lại máy qua iTunes.