iOS

Jailbreak Tethered và Jailbreak Untethered là gì?

Tethered phần lớn xuất hiện trong các công cụ gần đây, ám chỉ việc jailbreak chỉ là tạm thời. Nếu bạn khởi động lại máy thì jailbreak sẽ bị mất. Bạn phải jailbreak lại thiết bị.

Còn Untethered tạm hiểu là “ mãi mãi” cho dễ hiểu. Nghĩa là việc jailbreak chỉ thực hiện một lần duy nhất, máy bạn sẽ có jailbreak mãi mãi kể cả khi khởi động lại máy. Dĩ nhiên không tính tới trường hợp nâng cấp lên phiên bản mới hay restore lại máy qua .