iOS

MDM là gì?

MDM là gì?

là từ viết tắt của , hiểu nôm na thì nó là công cụ cho phép quản trị viên (Adminstrator) của một tổ chức có thể quản lý các thiết bị (thường là tài sản của tổ chức đó) như: tự động cài đặt chương trình, hạn chế chỉnh sửa cũng như truy cập một số chức năng nhất định.

giúp đảm bảo các thiết bị được sử dụng bởi đúng người, đúng mục đích, tránh các nhân viên táy máy, mày mò, cài đặt lung tung từ đó đảm bảo an ninh, an toàn về dữ liệu cho chính cá nhân và tổ chức đó.