macOS

Process WindowServer là gì và tại sao nó chạy trên máy Mac?

là một phần cốt lõi của macOS, nó là một loại liên kết giữa các ứng dụng và màn hình. Mọi cửa sổ bạn mở, mọi trang web bạn duyệt, mọi trò chơi bạn chơi – đều giúp hiển thị tất cả trên màn hình của bạn. Bạn có thể đọc thêm tại hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Apple nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn.

Tại sao WindowServer sử dụng quá nhiều CPU?

Như chúng tôi đã nói, mọi ứng dụng đều giao tiếp với WindowServer để hiển thị mọi thứ lên màn hình của bạn. Nếu WindowServer chiếm nhiều năng lượng CPU, hãy thử đóng các ứng dụng và xem liệu mức sử dụng có giảm không. Nếu bạn thấy mức giảm đặc biệt lớn sau khi đóng một ứng dụng cụ thể, ứng dụng đó có thể là nguyên nhân chính cho việc sử dụng quá nhiều CPU trên máy của bạn.

Ở một mức độ nào đó, điều này là bình thường: các ứng dụng liên tục thay đổi những gì hiển thị trên màn hình sẽ sử dụng WindowServer khá nhiều, điều đó có nghĩa là chúng sẽ sử dụng hết năng lượng CPU. Vì vậy, đối với các trò chơi, trình chỉnh sửa video và các ứng dụng liên tục làm mới có thể sẽ gây tăng đột biến trong việc sử dụng CPU, đôi khi một lỗi nhỏ trong một phần mềm có thể gây ra việc sử dụng CPU WindowServer quá mức.