iOS

Tôi có thể tắt xác thực hai yếu tố sau khi tôi bật nó không?

Nếu bạn đã bật , bạn có thể tắt nó trong vòng 2 tuần. Một số tính năng nhất định trong các phiên bản iOS và macOS mới nhất yêu cầu mức bảo mật bổ sung này, nó được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn.

Nếu gần đây bạn đã cập nhật tài khoản của mình, bạn có thể hủy trong hai tuần. Chỉ cần mở email xác nhận đăng ký của bạn và nhấp vào liên kết để trở về cài đặt bảo mật trước đó của bạn. Hãy nhớ rằng, điều này làm cho tài khoản của bạn kém an toàn hơn và có nghĩa là bạn không thể sử dụng các tính năng yêu cầu bảo mật cao hơn.

Nếu bạn bật lâu hơn 2 tuần, việc tắt nó là không thể. Apple đã không còn hỗ trợ tắt nếu bạn bật nó quá 2 tuần nên các bạn lưu ý.