iOS

Tổng quan về checkra1n beta 0.9

– checkra1n là loại jailbreak: tức là cần kết nối với để bắt đầu jailbreak.

– Nền tảng hỗ trợ: (MacBook hoặc Hackintosh).

– Thiết bị hỗ trợ: iPhone 5s – iPhone X.

– iOS hỗ trợ: iOS 12.3 trở lên.

– Không hỗ trợ: iPad Air 2, iPad 5th Gen và iPad Pro 1st Gen.

– Các thiết bị sau có thể sẽ cần phải chạy nhiều lần hơn các thiết bị khác: iPhone 5s, iPad Mini 2, iPad Mini 3 và iPad Air.

– Hiện tại, checkra1n chỉ hỗ trợ cài đặt .