iOS

Tổng quan về checkra1n beta 0.9

– checkra1n là loại semi-tethered jailbreak: tức là cần kết nối với macOS để bắt đầu jailbreak.

– Nền tảng hỗ trợ: macOS (MacBook hoặc Hackintosh).

– Thiết bị hỗ trợ: 5s – X.

– iOS hỗ trợ: iOS 12.3 trở lên.

– Không hỗ trợ: Air 2, 5th Gen và iPad Pro 1st Gen.

– Các thiết bị sau có thể sẽ cần phải chạy nhiều lần hơn các thiết bị khác: 5s, Mini 2, Mini 3 và iPad Air.

– Hiện tại, checkra1n chỉ hỗ trợ cài đặt Cydia.